25 Peth

25 ymrwymiad i Gymru

2021 yn dathlu 25 mlynedd o Equinox!

 

Ac rydym yn dathlu'r garreg filltir chwarter canrif hon gydag ymgyrch o addewidion — drwy gyflawni 25 o bethau er budd economïau lleol Cymru, yr amgylchedd, diwylliant, ein pobl, a'r diwydiant cyfathrebu ehangach.

 

25 Peth positif i Gymru.

 

Gan ddechrau gyda'n cynllun grantiau newydd...

 

Wedi’i gynllunio i helpu sefydliadau'r trydydd sector a busnesau bach y mae’r pandemig wedi effeithio'n wael arnynt, rydym yn awyddus i ddarparu cymorth cyfathrebu sydd mawr ei angen drwy brosiectau cysylltiadau cyhoeddus, cyfryngau cymdeithasol, fideo a hyfforddiant.

 

A fyddai hyn o fudd i'ch busnes chi? Gwnewch gais drwy lenwi'r ffurflen isod. Bydd y cynllun yn agored i geisiadau tan 31 Awst 2021 a byddwn yn gwneud ein gorau i gefnogi cynifer o brosiectau ag y gallwn drwy gydol y flwyddyn. 

 

Dyma’n ffordd ni o wneud defnydd da o'n 25 mlynedd o arbenigedd gan chwarae rôl fach, ond cadarnhaol, i gefnogi a chynyddu sylw i fusnesau Cymru yn dilyn blwyddyn heriol.

 

O ddarparu cymorth busnes a mentrau arloesol a fydd yn creu cyfleoedd i ddarpar dalent, i gymryd rhan mewn gweithgareddau amgylcheddol ymarferol a sefydlu partneriaethau newydd a fydd yn gwella'r defnydd o'r Gymraeg — ewch draw i'n blog i ddilyn cynnydd ein 25 Peth.

Diolch yn fawr!

photo-1489753735160-2cbf3d9006d4.jpg