Llyw. Cymru Cadw

Ymgyrch Ddigidol i Gefnogi Drysau Agored 2020

Yn benderfynol o gadw Gŵyl Drysau Agored ledled Cymru yn fyw yn ystod y pandemig, mabwysiadwyd dull rhithwir gan Cadw yn 2020, gan ganiatáu i ymwelwyr archwilio deg safle trwy gyfuniad o deithiau rhyngweithiol, profiadau VR a delweddaeth banoramig.   

 

Ein rôl yn Equinox oedd hybu lefelau uchel o ymwybyddiaeth o ymgyrchoedd gan hefyd ddarparu PR positif i Cadw; annog defnyddwyr i gymryd rhan mewn rhith-deithiau; ac i hybu pobl i ddilyn ac ymgysylltu ar draws sianeli digidol Cadw. 

     Tactegau

​​

  • Roedd y stori PR genedlaethol i lansio’r ymgyrch yn cynnig ‘golwg gyntaf’ i’r cyfryngau o’r asedau digidol newydd, gan arwain at sylw ledled Cymru a chynnydd enfawr mewn ymwelwyr â gwefan Cadw.

  • Ymgyrch cyfryngau cymdeithasol organig wedi'i thargedu'n dda ac sy'n talu, a ddefnyddiodd gyfres o fideos i roi rhagflas wedi'u optimeiddio ar lwyfan i ddenu diddordeb yn y digwyddiad.

  • Marchnata trwy e-gylchlythyr wedi'i segmentu i aelodau Cadw a rhestr bostio ehangach Cadw, gyda negeseuon pwrpasol ar gyfer pob grŵp cynulleidfa.

  • Gweithio gyda thîm mewnol Cadw i ddarparu copi gwe ar gyfer rhith-Ŵyl Drysau Agored.

     Canlyniadau

  • Rhagorwyd ar bob DPA ar gyfer cyrhaeddiad ac ymgysylltiad ymgyrch, gan gynnwys cyfanswm o fwy nag 1.3m.

  • Cododd y niferoedd o ddilynwyr cymdeithasol, aeth y cynnwys yn firal ac roedd ymdeimlad y gynulleidfa yn gadarnhaol dros ben.

  • Ymhell uwchlaw cyfradd agored cyfartalog y diwydiant ar gyfer gweithgaredd marchnata trwy e-gylchlythyr.

  • Mwy na 34k o ymweliadau â thudalen we Drysau Agored yn dangos cyfradd trosi digidol eithriadol o uchel.

  • Yn ogystal ag ymwelwyr gwe o Gymru a'r DU, denodd tudalen we'r ymgyrch filoedd o ymwelwyr o'r UD a Chanada - gan arddangos treftadaeth ein cenedl i'r byd.