top of page

Ein Stori Ni

Sefydlwyd y cwmni pan ffrwydrodd y Spice Girls ar y siartiau - ac rydyn ni’n ystyried ein hunain yn grŵp llwyddiannus hefyd.

Ers 1996, rydyn ni wedi bod yn creu a darparu atebion cyfathrebu creadigol ar gyfer ein cleientiaid. Mae llawer wedi newid ers hynny – tirwedd y cyfryngau, y cyfryngau cymdeithasol a sut mae cynulleidfaoedd yn derbyn newyddion a gwybodaeth.

 

Lwcus felly ein bod ni wrth ein bodd â newid.

 

Rydyn ni’n buddsoddi yn ein tîm yn barhaus i ehangu ein gwasanaethau er mwyn darparu'r gwasanaeth integredig diweddaraf i’n cleientiaid, a sicrhau eu bod bob amser yn disgleirio.

Yn hytrach na gweithredu’r asiantaeth ar draws nifer o adrannau, mae’n bwysig i ni bod ymgyrchoedd ein cleientiaid yn cael eu cyflwyno’n ddi-dor ar draws pob llwyfan. Dyna pam bod ein tîm unigryw a dawnus iawn wedi’u hyfforddi i adrodd eich stori chi drwy bob cyfrwng, dan arweinyddiaeth arbenigwyr.

EQX-April-10.jpg
EQX-April-14.jpg
EQX-April-4.jpg
EQX-April-7.jpg

Sefydlwyd Equinox gan Eryl Jones, perchennog a chadeirydd gweithredol y cwmni yn 1996 ac mae ef wedi datblygu portffolio anhygoel o gleientiaid uchel eu proffil sy’n cwmpasu treftadaeth, twristiaeth, manwerthu, iechyd, addysg, tai ac adfywio. Gan weithio gyda’r sector preifat a’r sector cyhoeddus yng Nghymru ac yn y DU, mae’r asiantaeth wedi ennill mwy na 50 o wobrau’r diwydiant ledled Cymru a’r DU.

Ein cenhadaeth

Rydyn ni’n ymfalchïo mewn creu ymgyrchoedd cwbl integredig sy’n ystyriol ac yn greadigol - sy’n golygu bod gwaith cynllunio gofalus yn ategu sbloetiau ein cysylltiadau cyhoeddus neu ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn sicrhau canlyniadau busnes go iawn.

 

I gyflawni hyn, rydyn ni’n recriwtio ac yn buddsoddi’n barhaus mewn pobl ddawnus sy’n lliwgar ac yn chwilfrydig - pobl sy'n awyddus i ddod o hyd i’r peth gorau i’w cleientiaid ac i roi cynnig ar y cyfrwng cymdeithasol neu'r dechnoleg ddiweddaraf; cymeriadau lliwgar, egnïol sy’n dangos balchder ac angerdd dros waith eu cleientiaid.

 

Gyda nifer o siaradwyr dwyieithog yn gweithio’n fewnol, rydyn ni’n anelu at yr un safonau uchel mewn ymgyrchoedd Cymraeg a Saesneg ac rydyn ni'n credu'n gryf mewn gwneud mwy i hybu a dathlu’r iaith.

Creadigol

Lliwgar

Chwilfrydig

Ystyriol Cymraeg 

Beth rydyn ni’n ei wneud

Mae degawdau o brofiad yn y diwydiant wedi dysgu ni sut mae addasu ac yn bwysicach oll, ffynnu ym myd cyfnewidiol y cyfryngau a chyfathrebu. Drwy weithio gyda ni, fe fyddwch chi bob amser gam o flaen y gystadleuaeth. 

Mae ein dewrder ym maes cysylltiadau cyhoeddus yn ein galluogi i greu cynnwys cymhellol ar gyfer unrhyw sianel. Rydyn ni’n gwybod sut mae dod â stori eich brand yn fyw a sut mae cysylltu â’ch cynulleidfa - boed drwy cysylltiadau cyhoeddus, y cyfryngau cymdeithasol neu hysbysebu.  

Asset 20.png
Asset 19.png
Asset 21.png
Cysylltiadau Cyhoeddus
Marchnata
Cymdeithasol a Digidol
Asset 22.png
Amlgyfrwng
Asset 23.png
Ymgyrchoedd 360º
Asset 24.png
Hyfforddiant
CIPR.jpg

Gwobrau

Rydyn ni wrth ein bodd yn dathlu ein cyflawniadau gyda’n cleientiaid ac rydyn ni’n falch iawn o’n holl ymgyrchoedd llwyddiannus yng Nghymru ac yn y DU! Mae CIPR a CIM wedi ein henwi ni yr asiantaeth orau yng Nghymru bump gwaith ers 2014.

 

Rydyn ni wedi cael cydnabyddiaeth am Arloesi yn y Sector Cyhoeddus yng Ngwobrau Rhagoriaeth CIM yn y DU, ddwywaith ers 2016. Ac, ers 2013, rydyn ni wedi ennill mwy na 15 Gwobr Aur PRide Cymru.

bottom of page