Ellen Leach-Hutchings

Uwch-weithredwr Cyfrif

  • linkedin
  • twitter01
  • Asset 97

Ar ôl cwblhau interniaeth llwyddiannus, dechreuodd Ellen weithio yn Equinox fel Swyddog Gweithredol Cyfrifon ym mis Tachwedd 2016.

Yn ystod ei chyfnod yn astudio Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Leeds ac yn Universiteit Utrecht yn yr Iseldiroedd, roedd hi’n ysgrifennu i bapur newydd Prifysgol Leeds ac fe wnaeth hi fagu diddordeb brwd mewn newyddiaduraeth a’r cyfryngau.

Yn ei swydd hyd yn hyn, mae Ellen wedi gweithio gyda llawer o gleientiaid uchel eu proffil gan gynnwys Cadw, STAEDTLER, Hafan Epig a Savills, gan helpu i hyrwyddo ymgyrchoedd drwy ymgysylltu cynnwys cyfryngau cymdeithasol a datganiadau i’r wasg. Hyd yma, mae hi wedi sicrhau sylw cenedlaethol gan sefydliadau fel Mail Online, y BBC a Condé Nast.

Ers rhoi’r gorau i’w breuddwyd o fod yn rhan o S Club 7, mae Ellen nawr yn treulio ei hamser hamdden yn gwirfoddoli mewn canolfan ffoaduriaid leol neu’n hyfforddi – yn anfodlon yn aml – ar gyfer rasys hanner marathon.

  • linkedin
  • twitter01
  • Asset 97

Hawlfraint ©2018 Equinox

Rhif Cofrestru'r Cwmni 3523078

Polisi Preifatrwydd