Taclo Tipio

Cymru

‘Dim Mwy o Esgusodion Gwastraffus’

Cafodd Equinox ei gomisiynu gan Taclo Tipio Cymru i ddarparu ymgyrch gyfathrebu ddwyieithog genedlaethol yng Nghymru am y ddegfed flwyddyn yn olynol, wedi’i theilwra i anghenion lleol a oedd yn darparu neges glir a chyson ynghylch y mater o dipio anghyfreithlon yng Nghymru a’r alwad i fynd i’r afael ag ef drwy newid cynaliadwy mewn ymddygiad.

Tactegau

​​

Drwy ddull gweithredu grymus, datblygwyd yr hunaniaeth gyffredinol ‘Dim Mwy o Esgusodion Gwastraffus’, i uno  pob tacteg unigol ar draws yr holl ymgyrch, gan gynnwys:
 

 • Datblygu pecynnau digidol gan gynnwys posteri ar y thema i’w lawrlwytho, graffeg + negeseuon a fideos cyfryngau cymdeithasol ar gyfer 50 sefydliad partner Taclo Tipio Cymru 

 

 • 10 x datganiad tymhorol i’r wasg er mwyn sefydlu Taclo Tipio Cymru fel arweinydd meddyliau ar amseroedd allweddol o’r flwyddyn:  Mis Cenedlaethol Cerdded, Wythnos Gwirfoddolwyr, Wythnos y Parciau Cenedlaethol, Wythnos y Glanhau Mawr

 

 • Amserlen dreigl o gynnwys dwyieithog difyr ar gyfryngau cymdeithasol + digidol dros 12 mis.

Canlyniadau

 • 45 darn o gynnwys yng Nghymru (print, darlledu ac ar-lein) ynghyd â 3 munud ar deledu cenedlaethol

 

 • 428 o bartneriaid wedi ymgysylltu drwy’r pecyn digidol (gan bron ddyblu cyfraddau safonol agor + clicio’r diwydiant)

 

 • 6 miliwn o gyfleoedd i weld / clywed am yr ymgyrch drwy'r cyfryngau

 

 • 78% o gynnydd mewn ymgysylltu a 49% o gynnydd yn y rhai a gyrhaeddwyd ar Facebook o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol

 

 • 19% o gynnydd yn nilynwyr y dudalen Facebook a 12% o gynnydd yn nilynwyr Twitter mewn 12 mis

 • linkedin
 • twitter01
 • Asset 97

Hawlfraint ©2018 Equinox

Rhif Cofrestru'r Cwmni 3523078

Polisi Preifatrwydd