top of page

Gwasanaethau

Beth rydyn ni’n ei gynnig

Rydyn ni’n cynnig cysylltiadau cyhoeddus, marchnata, gwasanaethau hyfforddiant, digidol, amlgyfrwng a’r cyfryngau cymdeithasol ar draws ystod eang o sectorau yng Nghymru ac yn y DU.  Rydyn ni’n buddsoddi’n barhaus er mwyn cryfhau ac ehangu’r gwasanaethau hyn, fel bod ein cleientiaid yn cael y cyfathrebiadau integredig diweddaraf.

Asset 19.png

Cysylltiadau Cyhoeddus

 

Mae cwmni EQ yn seiliedig ar gysylltiadau cyhoeddus ac rydyn i’n arbenigo mewn dylanwadu ac ymgysylltu.

 • Cysylltiadau â'r cyfryngau

 • Achlysuron lansio a digwyddiadau’r cyfryngau

 • Cysylltiadau cyhoeddus digidol

 • Ysgrifennu testun

 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid a dylanwadwyr

 • Rheoli materion ac argyfyngau

 • Cysylltiadau cyhoeddus profiadol

Cymdeithasol a Digidol

 

Rydyn ni’n gwybod beth sy’n gwneud cynnwys gwych a sut mae manteisio i’r eithaf arno i sicrhau bod cynulleidfaoedd yn ymgysylltu â’ch brand.

Asset 28.png
Asset 27.png

Marchnata

O gynllunio ar gyfer y cyfryngau i gyflawni creadigol, fe fyddwn ni’n gwneud yn siŵr bod y neges iawn yn cyrraedd eich cynulleidfa darged.

 • Hysbysebu

 • Ysgrifennu testun

 • Dylunio a chreadigol

 • Gwasanaethau aelodaeth

 • Rheoli digwyddiadau

 • Marchnata profiadol

 • Marchnata cynnwys

 • Strategaeth y cyfryngau cymdeithasol

 • Datblygu cynnwys

 • Hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol

 • Rheoli sianeli a chynnwys

 • Ymgysylltu â dylanwadwyr a blogwyr

 • Cysylltiadau cyhoeddus digidol

 • Marchnata ar e-bost

 • Marchnata cynnwys

 • Rheoli gwefannau

Amlgyfrwng

 

Mae ein cynnwys amlgyfrwng yn aml-sianel — rydyn ni’n creu straeon digidol sy'n gweithio ar draws llwyfannau marchnata, llwyfannau digidol a llwyfannau cysylltiadau cyhoeddus. 

Asset 22.png
Asset 29.png

Ymgyrchoedd 360º

 

Mae’r ymgyrchoedd sy’n cael yr effaith fwyaf yn rhai sydd wedi’u hintegreiddio’n llawn, gan sicrhau bod eich neges yn cael ei darparu’n gyson ar draws yr holl sianeli.

Hyfforddiant

 

Rydyn ni wedi hyfforddi pob math o bobl. O Aelodau Cynulliad i lysgenhadon ieuenctid ac o gorfforaethau mawr i fusnesau bach.

----01.png
 • Integreiddio ymgyrchoedd a chynllunio strategol

 • Gweithredu aml-lwyfan

 • Fideograffiaeth

 • Ffotograffiaeth

 • Dylunio graffeg

 • Datblygu creadigol 

 • Hyfforddiant ar gyfer cyfweliadau  â'r cyfryngau 

 • Sgiliau ar gyfer cyfweliadau â’r cyfryngau

 • Y cyfryngau cymdeithasol i ddechreuwyr

 • Y cyfryngau cymdeithasol uwch

 • Amlgyfrwng i ddechreuwyr

bottom of page