top of page

Hafan

Epig

Hyrwyddo glampio dros dro gyda chanlyniadau epig

Mae Hafan Epig, partneriaeth a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru drwy bartneriaeth rhwng Best of Wales, Cambria Tours a Phenseiri George + Thomas wedi comisiynu Equinox i hyrwyddo’i westy glampio dros dro gyda’r nod o roi hwb i archebion ar gyfer haf 2017.

Tactegau

 • Cysylltiadau Cyhoeddus — defnyddiwyd dull gweithredu fesul cam yn cynnwys lansiad yn y wasg (pecyn amlgyfrwng gan ddefnyddio lluniau pensaernïol/CGI; stori ‘derbyn archebion nawr’ (rhyddhau gwybodaeth newydd am leoliadau a phrofiadau i roi hwb i werthiannau); a phecyn ‘cyfle cyntaf i weld’ ar gyfer teithiau’r wasg

 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid — buom yn gweithio gyda Croeso Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (tirfeddiannwr lleoliadau), Sianel 4 (rhaglen gomisiwn ‘Cabins in the Wild’), penseiri a phartneriaid prosiect Hafan Epig i gytuno protocol ar gyfer y cyfryngau i reoli yr hyn oedd yn cael ei gyhoeddi, pa bryd, ac i sicrhau negeseuon cydlynus

 • Datblygu cynnyrch — ymgysylltu â masnach allweddol i ddatblygu amserlenni ar gyfer teithiau’r wasg

 • Cyfryngau cymdeithasol — llunio strategaeth a rheoli sianeli cyfryngau cyhoeddus (Instagram, Facebook, Twitter) yn ystod cyfnod yr ymgyrch. Rhoddwyd hysbysebion ar Facebook wedi’u targedu’n benodol iawn i roi hwb i ymweliadau ar y we a’u troi yn ymweliadau go iawn

 • Datblygu brand — cynorthwyo i greu hunaniaeth rymus a set o graffeg gwe/gymdeithasol. Hidlwyd hyn i lawr i’r podiau, gan sicrhau bod gan bob uned ei bwynt gwerthu unigryw epig ei hun. Ysgrifennu copi gan gynnwys disgrifiadau cynnyrch

 • Digidol — cipio ffilm treigl amser o doriad gwawr a ffilm eisoes yn bodoli gan Croeso Cymru i greu fideo 30-eiliad o leoliadau wedi’u cynnwys, gyda’n slogan “Cyffro Cymru” (“Wake up to Wales"). Pecynnu’r cynnwys gyda chynigion cysylltiadau cyhoeddus. 

Canlyniadau

 • Roedd sylw helaeth yn y cyfryngau yn cynnwys BBC The One Show, The Times, Daily Mail Online, The Telegraph, Wales Online, Metro, ITV Wales, BBC Cymru Wales, Wallpaper, Architectural Digest, ayyb

 • PR OTS: 51.5m

 • 52K ymweliad unigol â’r we (Chwefror — Mehefin)

 • Cyrraedd 1.6m drwy’r cyfryngau cymdeithasol

 • 43 o archebion (Mai — Mehefin).

Equinox - Epic Retreats-095.jpg
Equinox - Epic Retreats-091.jpg
Equinox - Epic Retreats-118.jpg
bottom of page