Rydym yn Penodi | Cynhyrchydd Cynnwys

Gan Equinox

Wir? Equinox: un o brif asiantaethau cyfathrebu Cymru, sy’n angerddol am sicrhau bod ein cleientiaid yn rhagori — a hyn i gyd wrth hybu brandiau Cymreig a Chymru fel cenedl.

Ai ti? Cynhyrchydd Cynnwys talentog, awchus ac ymroddedig, gyda'r holl rinweddau sydd eu hangen i fod yn arbenigwr gwirioneddol wych sydd hefyd yn fodern o ran adrodd straeon digidol a gweledol.

Diolch i ymgyrchoedd ar gyfer cleientiaid fel Trawsnewid Trefi, Tenis Cymru a Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion, mae blwyddyn ein pen-blwydd yn 25ain — 2021 — eisoes wedi bod yn drawiadol. Ond mae hyd yn oed mwy o brosiectau cyffrous ar y gweill ...

Cynhyrchydd Cynnwys - Spec Swydd
.pdf
Download PDF • 78KB

Os ydych chi eisiau bod yn rhan o'r cyfan, cliciwch y ddolen isod i lawrlwytho'r spec swydd.


I wneud cais, cyflwynwch eich CV, eich portffolio a'ch fideo fer i Helen Wild (helen@equinox.cymru), erbyn 6yh ar 23 Mai 2021.


Cynhelir cyfweliadau gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer yn ystod w/d 23 a/neu w/d 31 Mai 2021.