Rydyn ni’n Chwilio am Swyddog Gweithredol Cyfrif Dwyieithog

Updated: 4 days ago

Gan Equinox

Pwy ydyn ni? Equinox: un o brif asiantaethau cyfathrebu Cymru — ac un sy'n ymfalchïo mewn bod yn Greadigol, Lliwgar, Chwilfrydig, Ystyriol a Chymraeg.

Pwy wyt ti? Ymarferydd awyddus sy’n chwilio am her newydd; rhywun sy’n gallu arddangos holl rinweddau Equinox a restrir uchod – yn ogystal â sawl un arall sydd ei angen i fod yn gyfathrebwr/wraig proffesiynol disglair yn y byd modern heddiw.

Diolch i ymgyrchoedd sydd ar y gweill ar gyfer cleientiaid presennol a newydd, bydd gweddill 2021 a thu hwnt yn un o’n cyfnodau mwyaf cyffrous hyd yma. Os ydych chi eisiau bod yn rhan o'r cwbl, lawrlwythwch y manylion swydd isod.

Swyddog Gweithredol Cyfrif - Dwyieithog
.pdf
Download PDF • 91KB

I wneud cais, cyflwynwch eich CV i Helen Wild (helen@equinox.cymru), erbyn 11:59yh ar 13 Awst. Cynhelir cyfweliadau gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn ar 16 Awst gyda'r ymgeisydd llwyddiannus yn cael gwybod ddiwedd mis Awst.