top of page

Rhian

Floyd

Rheolwr Cyfrif

  • linkedin
  • twitter01
  • Asset 97
Rhian.jpg

Yn dilyn interniaeth llwyddiannus, ymunodd Rhian ag Equinox yn hydref 2018.

Ar ôl graddio gyda BA Y Gymraeg ac Iaith Saesneg o Brifysgol Caerdydd, roedd Rhian yn ysu am gael rhoi ei sgiliau ieithyddol a’i chreadigrwydd ar waith yn niwydiant PR, Marchnata a Chyfathrebu.

Mae Rhian yn chwarae rhan allweddol ar nifer o brosiectau uchel eu proffil, cyfrwng Cymraeg yr asiantaeth gyda chleientiaid megis ERW (Ein Rhanbarth ar Waith) a Llywodraeth Cymru.

Yn ei hamser sbâr, mae Rhian wrth ei bodd yn mynd allan i fwynhau bwyd da gyda’i ffrindiau, yn ogystal â mynd i’r gampfa (i wrthbwyso mynd allan am fwyd mor aml!) Breuddwyd Rhian yw berchen ar ei chath ei hun un diwrnod i gael eistedd gyda hi ar y soffa i wylio Coronation Street.

Graduation.jpg
Aberaeron.jpg
Gin copy.jpg
bottom of page