Clwb Athrawon STAEDTLER

Dod â World Kids’ Colouring Day i ddosbarthiadau

yn y DU

STAEDTLER Teachers’ Club — llwyfan rhad ac am ddim i athrawon ysgolion cynradd — rheolwyd gan Equinox ers 2012. Bob blwyddyn, mae’r Clwb yn cynnal cystadlaethau lliwio ar gyfer ei 14k a mwy o aelodau a’r cyntaf o’r rhain yw World Kids’ Colouring Day (WKCD) — cystadleuaeth a luniwyd gan STAEDTLER Germany ac a gyflwynwyd ledled byd.

Tactegau

 • Yn 2018,  fe wnaethom ddatblygu thema cystadleuaeth y DU sef “Typically British” — pwnc sy’n cwmpasu popeth Prydeinig, gyda ffocws ar yr amrywiaeth o draddodiadau sy’n cael eu dathlu yma

 • Defnyddio gwefan y Clwb Athrawon fel canolfan, gyda gwybodaeth am y gystadleuaeth ar gael ar gyfer rhai heb fod yn aelodau ond angen cofrestru i gael gafael ar holl ddeunyddiau'r gystadleuaeth — mewn ymdrech i gynyddu’r nifer yn cofrestru fel aelodau

 • Datblygu cynnwys digidol yn rhoi cipolwg, gan gynnwys graffeg ‘yn dod yn fuan’ ar gyfer cyfryngau cymdeithasol drwy sianeli cymdeithasol penodol y Clwb, e-gylchlythyr i aelodau a phenawdau gwefan yn sgrolio.

 • Llunio ymgyrch hysbysebu cymdeithasol PPC wedi’i thargedu’n benodol iawn a bu’n rhedeg gydol y gystadleuaeth (Ebrill — Mehefin), gyda hysbysebion ar Facebook yn gyrru trafnidiaeth tuag at dudalen we WKCD

 • Trefnu dull marchnata cynnwys, gyda chyfres o gynnwys amlgyfrwng ar thema WKCD yn cael ei bwydo gydol cyfnod yr ymgyrch

 • Trefnu i drawshyrwyddo’r gystadleuaeth drwy dudalen Facebook STAEDTLER GB penodol i’r brand i helpu i ledaenu’r neges i ddilynwyr posibl o athrawon neu rieni a allai awgrymu'r gweithgaredd i athro/athrawes eu plentyn.

Canlyniadau

 • Derbyniwyd 11,751 ymgais i’r gystadleuaeth — y nifer uchaf o geisiadau WKCD a dderbyniwyd erioed, a oedd yn cyfrif am dros hanner y rhai a gynhyrchwyd fel rhan o ymgyrch fyd-eang STAEDTLER (gyda 55% o gyfanswm y ceisiadau’n cael eu cynhyrchu gan Teachers’ Club UK)

 • Cyrhaeddwyd 811,239 o ddefnyddwyr drwy gyfryngau cymdeithasol — i fyny 62% ar yr amcan

 • Sicrhawyd 35,620 ymweliad â’r wefan yn ystod cyfnod yr ymgyrch — cynnydd enfawr o 256% ar yr amcan
   

 • Derbyniwyd llond gwlad o adborth cadarnhaol gan athrawon gydol yr ymgyrch

 • Recriwtiwyd 1,997 o aelodau newydd — 299% yn uwch na’r amcan.

 • linkedin
 • twitter01
 • Asset 97

Hawlfraint ©2018 Equinox

Rhif Cofrestru'r Cwmni 3523078

Polisi Preifatrwydd