Welsh

Rarebits

Harneisio twristiaeth bwyd ar gyfer Casgliad Welsh Rarebits

Yn credu’n gryf fod personoliaeth eiddo yr un mor bwysig â phersonoliaeth ei berchnogion, cafodd Casgliad Welsh Rarebits ei gomisiynu gan Equinox yn 2017 i ddarparu ymgyrch wyth wythnos wedi’i thargedu er mwyn cadw’r brand ar flaen meddyliau gydol cyfnod yr hydref a gyrru ymweliadau â’r wefan i wneud archebion gyda gwestai sy’n aelodau.

Tactegau

​​

Gan arwain gyda’r thema ‘Croeso’, datblygwyd ymgyrch yn canolbwyntio ar dwristiaeth bwyd, tarddiad a chynnyrch lleol unigryw i’r sector lletygarwch Cymreig drwy:

 

 • Estyn allan at straeon nodwedd golygyddol cenedlaethol y DU (papurau newydd, ar-lein a chylchgronau) 

 

 • Datblygu cystadleuaeth yng nghyfryngau cenedlaethol y DU i ennill noson ym mhob un o’r gwestai moethus yng Nghasgliad Welsh Rarebits.

 

 • Deg fideo byr ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a’r wasg ar-lein yn arddangos profiadau allweddol o ran bwydydd a diodydd Cymreig sydd ar gael mewn lleoliadau o fewn Y Casgliad.

Canlyniadau

 • Dros 30 x eitemau nodwedd a newyddion lleol a chenedlaethol (print, darlledu ac ar-lein)

 

 • Dros 10 munud o gynnwys darlledu cenedlaethol (BBC Radio Wales — sioe ‘Dot Davies’)

 

 • 20 miliwn o gyfleoedd i weld / clywed am yr ymgyrch drwy'r cyfryngau

 

 • 0.5 miliwn drwy gyfryngau cymdeithasol

 

 • 35% o gynnydd yn nilynwyr y dudalen ar draws pedair sianel gymdeithasol yr ymgyrch (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)

 

 • 20,000 ymweliad unigryw â’r wefan wedi’u cynhyrchu gan yr ymgyrch wyth wythnos, cynnydd o 28% ar yr un cyfnod y llynedd.

 • linkedin
 • twitter01
 • Asset 97

Hawlfraint ©2018 Equinox

Rhif Cofrestru'r Cwmni 3523078

Polisi Preifatrwydd