Llywodraeth Cymru

Ymgyrch Ffioedd Rhentu Cartrefi

Fis Medi 2019, daeth y ddeddfwriaeth Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) i rym, gan gyfyngu ar y mathau o ffioedd y gall landlordiaid eu codi ar denantiaid yng Nghymru.​ Cyflogwyd Equinox i godi ymwybyddiaeth o'r ddeddfwriaeth newydd ymhlith tenantiaid a darpar denantiaid wrth hefyd weithio gyda'r sector rhentu preifat (SRP) i sicrhau cydymffurfiad ar draws y diwydiant.

Key.png

Tactegau

​​

  • Gweithredwyd ein hymgyrch ddwyieithog yn ystod dau gyfnod - gwelodd y cyntaf ym mis Medi 2019 ymgyrch wybodaeth wyth wythnos i ennyn ymwybyddiaeth landlordiaid ac asiantau gosod yng Nghymru o'u hangen i gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth newydd, wedi'i bwysleisio gan negeseuon allweddol cyfeillgar i ddefnyddwyr sy'n targedu tenantiaid a darpar denantiaid.

 

  • Gweithredwyd cam dau dros chwe wythnos o fis Ionawr '20 gan ganolbwyntio ar ymgysylltu â defnyddwyr, yn enwedig targedu myfyrwyr, sy'n cyfrif am gyfran helaeth o rentwyr ac sy’n nodweddiadol yn gwneud eu penderfyniadau ar eu llety myfyrwyr ar yr adeg hon o'r flwyddyn.

  • Gwnaethom broffilio a rhannu'r ddwy gynulleidfa darged graidd ymhellach (SRP a thenantiaid) i fwy nag 20 o is-grwpiau (yn ôl demograffig, lleoliad, iaith, galwedigaeth, ac ati) a datblygu negeseuon dwyieithog pwrpasol a galwadau i weithredu er mwyn apelio at bob rhan o’n cynulleidfa.

  • Gan ddefnyddio cyfuniad o hysbysebu cyfryngau cymdeithasol targedu uchel (Facebook, LinkedIn), hysbysebu ac arddangos ar Google ac ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ystod yr ymgyrch, cyflwynodd Equinox neges ymgyrch syml ond amlbwrpas - Mae'r Ffordd Rydym yn Rhentu yng Nghymru yn Newid - trwy optimeiddio'r platfform cynnwys fideo, graffeg gymdeithasol a gwe, a phecyn cymorth digidol i randdeiliaid.

Canlyniadau

  • Dros 4.5m o argraffion hysbysebion - yn rhagori ar y DPA o 53%

  • Bron i 500k o wyliadau fideo - cynnydd ar y DPA o 263%

  • Bron i 50k o ymwelwyr unigryw â gwefan llyw.cymru - yn rhagori ar y DPA o 64%

ezgif-2-bf1021b49111.jpg
ezgif-2-f919035af29c.jpg
ezgif-2-e4b1af506660.jpg
ezgif-2-2e2b01923a18.jpg