top of page

Helen

Wild

Rheolwr Gyfarwyddwr

  • linkedin
  • twitter01
  • Asset 97

Ymunodd Helen ag Equinox yn 2007, gan godi drwy’r rhengoedd a threulio dwy flynedd yn datblygu cynlluniau cyfathrebu integredig yr asiantaeth fel cyfarwyddwr cyswllt, cyn cael ei phenodi yn rheolwr gyfarwyddwr ym mis Medi 2018.

Mae Helen yn siaradwr Cymraeg sydd â gradd mewn newyddiaduraeth o Brifysgol Caerdydd. Mae hi’n arbenigo mewn marchnata cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebu integredig ar ôl arwain sawl ymgyrch llwyddiannus ar gyfer cleientiaid uchel eu proffil, gan gynnwys STAEDTLER a Llywodraeth Cymru.

Helen_edited.jpg

Yn ei swydd fel rheolwr gyfarwyddwr, mae Helen yn goruchwylio portffolio trawiadol o gleientiaid Equinox ac yn arwain cynllun twf busnes yr asiantaeth. Mae Helen yn annog rhagoriaeth yn y diwydiant marchnata drwy ei swydd wirfoddol fel aelod o Fwrdd Sefydliad Marchnata Siartredig Cymru, lle mae hi’n rheoli gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol a chysylltiadau cyhoeddus y Sefydliad.

Yn ei hamser hamdden, mae hi'n mwynhau teithio i lefydd newydd diddorol gyda’i gŵr, Ollie, gwrando ar ganu gwlad ac yfed rosé o Provence.

image3.jpeg
IMG_6189.jpg
IMG_59813.jpg
bottom of page