Tîm

  Ein tîm o siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Eryl Jones

Cadeirydd Gweithredol

Sefydlodd Eryl Equinox yn 1996, ac mae wedi ei lywio i fod ymhlith y cwmnïau cyfathrebu annibynnol mwyaf blaenllaw yng Nghymru.

Mwy o wybodaeth...

Hannah Evans

Rheolwr Cyfrif

Ymunodd Hannah yn 2021, gan ddod ag ystod eang o brofiadau gyda hi ym meysydd cysylltiadau cyhoeddus a hysbysebu.

Mwy o wybodaeth...

Jack Rivers

Ysgrifennydd Copi Creadigol

Saer geiriau yw Jack, ac mae’n defnyddio’i ddawn creadigol a’i gysyniadau i sicrhau fod cleientiaid yn gofiadwy.

Mwy o wybodaeth...

Tezni Bancroft-Plummer

Gweithredwr Cyfrif

Ymunodd Tezni â Equinox yn 2021 – â’i hangerdd, gwybodaeth a’i sgiliau Cymraeg yn adlewyrchu gwerthoedd Equinox yn berffaith.

Mwy o wybodaeth...

Helen Wild

Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae Helen yn arbenigo mewn cyfathrebu integredig a bydd hi’n sicrhau bod eich ymgyrch yn gweithio ar draws sawl sianel.

Mwy o wybodaeth...

Rhian Floyd

Rheolwr Cyfrif

Fel myfyriwr graddedig Y Gymraeg ac Iaith Saesneg, daw Rhian â straeon cleientiaid yn fyw yn y ddwy iaith. 

Mwy o wybodaeth...

Dafydd Wyn Orritt

Gweithredwr Cyfrif

Ymunodd Dafydd gyda Equinox yn dilyn graddio o brifysgol Caerdydd gyda 2:1 mewn Cymraeg a Newyddiaduraeth.

Mwy o wybodaeth...

Siân Jones

Ymgynghorydd Cyfathrebu

Mae Siân yn hyfforddwr cymwys ac mae hi yn mwynhau hyfforddi eraill i ddatblygu eu sgiliau ymgysylltu eu hunain.

Mwy o wybodaeth...