top of page

Dafydd Wyn Orritt

Gweithredwr Cyfrif

  • linkedin
  • Asset 97
Dafydd.jpg

Ymunodd Dafydd gyda Equinox yn dilyn graddio o brifysgol Caerdydd gyda 2:1 mewn Cymraeg a Newyddiaduraeth. Gyda’r Gymraeg yn iaith gyntaf i Dafydd, mae’n sicr yn ymddiddori yn niwilliant Cymreig gyda’i draethawd hir yn canolbwyntio ar rôl cylchgronnau Cymraeg wedi 2010 a’I dylanwad mewn byd sydd yn fwyfwy ddigidol.

Law yn llaw a’i ddidordeb mewn cyfryngau cymdeithasol, mae gwybodaeth Dafydd o’r cyfryngau traddodiadol i’r newydd yn dod â perspective newydd i ymgyrchoedd marchnata i gleientiaid megis ERW a Savills.

Y ty allan i fyd Gwaith, mae Dafydd yn mwynhau cerddoriaeth, canu a llenyddiaeth. Yn ogystal â dod o hyd i’r mannau gorau yng Nghaerdydd i gael byrbryd melys neu ‘iced coffee’ wrth iddo’i ddogfennu ar gyfrif Instagram uniongyrchol ar gyfer bwyd!

Yn ychwanegol, mae Dafydd yn mwynhau crwydro mynyddoedd Cymru a dod o hyd i draethau newydd i wylio’r machlud.

Dafydd 3.jpg
Dafydd 2.jpg
Dafydd 4.jpg
bottom of page